Pokračujte prosím výběrem maturitního ročníku...

Majitel autorskách práv udělil souhlas k užívání těchto fotografií výhradně pro účely jeho sledování v soukromí. Veškerá další práva jsou vyhrazena. Jakékoliv neoprávněné pořizování kopie, úpravy, veřejná publikace nebo šíření těchto fotografií, nebo jejich částí je zakázáno a jakékoliv jednání tohoto druhu je důvodem pro podání žalob u příslušného soudu. 


Copyright © 2014 Filmstudio Orlí Hnízdo Krupka | úvod | informace | foto | video | ceny | další | kontakty |